​Hooggevoeligheid

De afkorting HSP staat voor “Highly Sensitive Person” oftewel hooggevoelige persoon. Sommige mensen zijn gevoeliger dan anderen, net zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen.

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.
Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op.
Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn,
zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke)  prikkels.
Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen.
Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron,
Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip HSP.
Zoals elke eigenschap gaat hooggevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen

​Hooggevoeligheid last of kracht?

Kenmerken van een hoog gevoelig persoon:
– sneller moe in een drukke omgeving
– gevoelig voor teveel prikkels
– last hebben van harde geluiden
– reageren op bepaalde geuren
– behoefte hebben aan rust en stilte
– zich terugtrekken
– prikkelbaar worden bij tijdsdruk
– behoefte hebben aan regelmaat in slapen, eten en werken.
– sociale contacten liever wat spreiden
– houd niet van verassingen met veel prikkels
– diep nadenken ook over zichzelf, zijn daarbij vaak
streng voor zichzelf, leggen de lat hoog. Perfectionistisch.
– kunnen emoties heel intens ervaren en uiten
(boosheid, verdriet, angst, enz)


Kwaliteiten van een hoog gevoelig persoon:

– kan goed waarnemen
– groot empatisch vermogen
– creatief
– zal voor harmonie willen zorgen
– sociaal
– sterk gevoel voor rechtvaardigheid
– aanvoelen van mensen, dieren en kinderen
– voorgevoel hebben in allerlei situaties
– kan goed waarnemen/observeren
– voelt stemmingen haarfijn aan

Er zijn globaal genomen twee soorten HSP’s: de grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s. Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP’s, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast. Zij leven als het ware met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal

Uit ervaring weet ik dat hoog gevoelige kinderen en volwassenen vaak een beetje raar of aanstellerig gevonden worden. Dit omdat ze misschien wat sneller huilen, niet zo van feestjes houden, dieper op bepaalde zaken in gaan dan leeftijdsgenootjes, wat vaker ziek zijn of anders dan gemiddeld omgaan met emoties.

Hoe is dit voor je kind? Hoe is voor jou als ouder met een hoog gevoelig kind of hoe is het voor jezelf om om te gaan met je eigen hoog gevoeligheid? Voor vragen neem vrijblijvend contact op en we kijken samen wat ik voor je kan betekenen.