​Niets is erger voor een ouder
dan je zorgen maken om je kind.

Je ziet en voelt aan alles dat het niet goed gaat.
Je kent je kind zo niet, het is meer teruggetrokken, op school gaat het niet lekker.
Je kind is steeds minder thuis, of juist alleen nog maar thuis.
Je kind is erg negatief over zichzelf.
Verdrietig of alsmaar boos.
Je kind blijft maar piekeren over bijvoorbeeld, vrienden, de echtscheiding, school, studiekeuze of ja wist je maar waar over…….

Kortom het gaat niet goed met je kind.
En hoe moeilijk is dat als ouder om te zien en niet meer te weten hoe nog te kunnen helpen.
De sfeer in huis gaat eronder lijden.
Het geeft spanning met je (ex)partner.

Blijf hier niet langer mee rondlopen maar schakel hulp in.
Bel of mail me en samen pakken we dit aan.

Voor individuele begeleiding van kinderen begeleid ik kinderen vanaf 10 jaar.

Is er een hulpvraag en het kind is jonger dan 10 jaar dan zal ik vaker kiezen voor begeleiding van het gezin, één ouder of ik verwijs door naar een speltherapeut.

Naast kinderen coach ik ook (jong) volwassenen met verlies en/of levensvragen

Hoe gaan we samen aan de slag?

Er is altijd mogelijkheid voor een (gratis) kennismakingsgesprek, telefonisch of in de praktijk (max 25 minuten)

Gaan we samen verder, dan volgt een intakegesprek met beide ouders en jullie kind. Hier bespreken we onder andere;
Hoe is de ontwikkeling van je kind verlopen? Wat is de hulpvraag? Wat is het doel? Is het een haalbaar doel? Wat hebben jullie al geprobeerd?
​Dit kan zowel bij jullie thuis als bij mij in de praktijk plaatsvinden. Ik wil ook altijd jullie kind ontmoeten voordat de coaching gaat starten, ik ga ook alleen starten als jullie  kind er ook voor open staat. Daarna maken we (i.p.) afspraken bij mij in de praktijk.

Hoewel ik vooraf niet precies kan zeggen hoeveel sessie we nodig hebben, bestaat mijn begeleiding in bijna alle gevallen uit een basis van 6 gesprekken. Zowel bij het intakegesprek als tijdens de evaluatie vraag ik in beide ouders aanwezig te zijn samen met jullie kind. (als dit mogelijk is). Bij de sessies met je kind zijn jullie als ouders niet aanwezig. Jullie kind heeft zo de mogelijkheid om in alle openheid en veiligheid te kunnen praten, en dat gaat vaak met meer openheid zonder een ouder.

Halverwege het traject nodig ik meestal het gehele gezin uit voor een gezinssessie. Jullie maken immers met elkaar deel uit van een dynamiek. In deze sessie kijken we samen wat de invloed is van de struggle van je kind op de verschillende gezinsleden en krijgen jullie praktische handvatten hoe hier mee om te gaan. In het zesde gesprek kijken we of er meer nodig is. Vaak kunnen we dan afscheid nemen.

Een traject ziet er dan meestal zo uit:
1. intakegesprek
2. gesprek met kind/jongere
3. gesprek met kind/jongere
4. gesprek met kind/jongere of in veel gevallen een gezinssessie
5. gesprek met kind/jongere
6. (tussen)evaluatie

Tijdens deze (tussen)evaluatie kijk ik samen met jullie en met jullie kind wat er is bereikt. Is het doel behaald, dan nemen we afscheid. Zijn er nog thema’s die aandacht vragen, dan plannen we hiervoor nog een aantal sessies in. Niets is geheel voorspelbaar en elk traject zal een persoonlijk traject zijn, maar dan heb je alvast een indicatie voor het verloop.

Effectief en succesvol: systemisch werken

De begeleiding van kinderen en jongeren is vele malen effectiever en succesvoller als we ‘het systeem’ van je kind erbij betrekken.
Met het systeem bedoel ik dan jullie gezin.Daarom maakt een gezinssessie bijna altijd deel uit van het begeleidingstraject. Ook vraag ik van ouders ruimte en medewerking als het kind “huiswerk” heeft. Een traject slaagt vaak niet met 1 uurtje in de week naar een coach gaan.

Een kind beweegt zich in meerdere systemen, naast het gezin is school ook een systeem. Dus in sommige situaties is het fijn ook naar het ‘systeem’ op school te kijken.

In situaties waarin jullie je kind willen helpen zonder het te belasten, werk ik alleen met jou/jullie.
Daar heeft elk kind profijt van. In alle situaties geldt dat we systemisch kunnen werken zonder dat alle betrokken bij een sessie aanwezig zijn.
Het begeleiden van (jong) volwassenen zal eveneens bestaan uit een intakegesprek en 4 á 5 sessies. Waarna we een evaluatiemoment nemen om te kijken hoe het dan gaat en of er nog sessies nodig zijn.

Voor elke vraag en situatie de juiste techniek Afhankelijk van de hulpvraag en van het kind of volwassene zet ik verschillende technieken in.
Dat kan zijn creatief materiaal, gespreksvormen, familie opstellingen, POPtalk, spellen, coachkaarten, de natuur, Voice Dialogue of EMDR. Maar vooral altijd afgestemd op de cliënt en de hulpvraag.​

In mijn praktijk kun je terecht voor:

Individuele begeleiding
Gezinsbegeleiding
Hooggevoeligheid
Rouw en Verlies
Workshops